Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi danışmanlığı ile hedeflediğimiz; kurum çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Vereceğimiz danışmanlık kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynakları ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

Performans Yönetimi: Performans değerlendirme sistemini çağa en uygun olan ve çalışanlar tarafından en güvenli sistem olan Balanced Scorecard’ı kuruyoruz. Bu süreçte işletme içinde yer alan yönetici ve diğer çalışanlara sistemi anlatılan eğitim veriliyor.

Performans Kriterlerini Belirleme: Performans döneminin başında, işletmenin kriterleri doğrultusunda çalışanlarınıza ölçülebilir hedefler belirliyoruz. Bu hedefleri çalışanlarınıza tebliğ ediyoruz.

Performans Geri Bildirim: Performans değerlendirme süreci sonunda ödül (terfi, performans primi, zam oranı), ceza veya eğitim ihtiyacını belirliyoruz.