Eğitim ve Geliştirme

Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve özellikle teknolojik alanlardaki değişimler; birey ve toplum yaşantısını büyük ölçüde etkilemekte ve işletmeler için rekabeti zorlaştırmaktadır. Bu nedenle günümüzde işletmeler, yaşanan gelişmelere uyum sağlayıp başarılı olabilmek için, sahip oldukları insan kaynağını daha çok önemsemekte, eğitim ve geliştirme uygulamalarını da insan kaynaklarına yapılan en büyük yatırım olarak kabul etmektedirler. Örgüte alınan çalışanların yetenek ve başarısı ile örgütün ulaşacağı başarı arasında doğrudan bir ilişki vardır.

İnsan kaynaklarının doğru, etkili ve verimli yönetimi bakımından ise eğitim ve geliştirmenin önemi çok büyüktür. Eğitim, günümüzde temel ihtiyaçlar arasında önemini giderek daha fazla hissettirmektedir. Bu ihtiyaç giderilmediğinde kişinin bireysel gelişimi sekteye uğramakta, çevredeki gelişmelere uyum sağlaması zorlaşmakta ve işletme olumsuz yönde etkilenmektedir. HRD olarak ihtiyaç duyduğunuz gerçek eğitim ihtiyacı analizinizi yaparak ve tamamlayarak bu önemli işlevi karşılıyoruz.

Oryantasyon Eğitimi:  Şirkete yeni dahil olan çalışanlarınıza kuruma en iyi adapte olmaları için çok önemli bir oryantasyon eğitimi veriliyor. Oryantasyon eğitimi için her bölümden mentör belirlenir ve mentörlere dönemsel eğitimler veriyoruz.

Gerçek Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme:  Eğitim ihtiyacı belirlerken performans yönetim sistemi sonuçlarından yararlanıyoruz.

Mesleki ve Kişisel Eğitimler:  Çalışanların gerek mesleki gelişimi gerekse kişisel yetkinliklerini arttırma eğitimlerini taleplerinize uygun  şekilde karşılıyoruz.