İş Analizi / İş Dizaynı
İş analizi insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının temelinde yer almaktadır. Personel seçimi, iş değerlemesi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme dahil olmak üzere birçok süreçte iş analizinden elde eden verilerden faydalanılmaktadır. Bu sebeple iş analizi işletmeler için oldukça önemlidir. İş analizi sayesinde;

– Mevcutta yapılan işleri ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için o işi yapan,
– Kişinin sahip olması gereken bilgi düzeyi, sorumluluk, nitelik ve yeteneklerine dair bilgi sağlanır,
– İşlerin tam olarak yapıldığını tarif eden sistematik bilgiler toplanır,
– İşlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performansları belirlenir,
– Standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiği belirlenir,
– Etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edilir,
– Eğitim eksikliğinden kaynaklanan problemler ortaya çıkartılır.

Görev Tanımı: İş analizi verileriyle beraber işyerinizde ki tüm pozisyonların görev ve iş tanımı ortaya çıkacaktır. Bu neticede personelin; görev ve sorumluluklarının yanı sıra yetki ve pozisyon için aranan nitelikleri de belirliyoruz.

Organizasyon Şeması: Gerek firmanızın bütünü gerekse bölüm içinde ki organizasyon şeması yapılan iş analizi ve görev tanımları işlemlerinden sonra ortaya çıkan kritik pozisyon belirleme işleminden sonra oluşturuyoruz.

İş Dizaynı\Tasarımı: Firmamızdaki hizmet kalitesini görmek ve çalışanlarınızı memnun etmek için; iş rotasyonu, iş zenginleştirme, iş büyütme, iş sadeleştirme gibi organizasyonel farkındalıklar yaratıyoruz.