İşe Alım Yönetimi

İşe alım ve yerleştirme fonksiyonu insan kaynakları planlama fonksiyonundan sonra tanımlanması gereken en kritik süreçlerinden birisidir. Çünkü bir işletmenin başarısı büyük oranda istihdam ettiği çalışanların niteliklerine bağlıdır. İşe alım yönetiminin amacı işi layıkıyla yerine getirebilecek olan kişinin/kişilerin bilgi, beceri ve yetenek bakımından yeterli düzeyde olup-olmadığının belirlenmeye çalışılmasıdır. İşte bizlerde bu noktada sizlere doğru insanı bulmada ki tüm süreçleri size aktarıyoruz. Verdiğimiz bu eğitimle, mülakatlarda hata yapma olasılığınızı en aza indireceksiniz.

Mülakata Hazırlık ve Değerlendirme:  Mülakat içerisinde sorulabilecek soru tipleri, STAR tekniği, aday davranış analizi, mülakatta yapılan karşılıklı hatalar, vaka çalışması, beden dili okuma, referans araştırması gibi tüm konularda eğitim alacaksınız.

Doğru İşe Doğru İnsan: Şirketinize en uygun adayı bulmak için işe alımlarda kişi ister beyaz ister mavi yakalı olsun; bir çok yazılı ve psikolojik test sorusunu sizlere veriyoruz. Ayrıca kariyer portallarına nasıl ilan verildiğini tüm detayları ile size anlatıyoruz.

Mülakat Simülasyonu: Mülakat yapan kişinin hangi tür değerlendirme hatalarına açık olduğunu ve bunları aşmak için ne yapmaları gerektiğini bilecekler.